joomla 1.6

W awancara bersama YB Timbalan Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Malaysia (KPKT) seperti butir berikut.

Tarikh: 28 Oktober 2011 (Jumaat)
Jam : 10.00 hingga 11.00 malam bermula - siaran lansung
Siaran: 502 Bernama
Tetamu khas : YBTM KPKT dan wakil QRAM
Tajuk: Tahap kebersihan Tandas Awam

 

 

Share

© Copyright of Quality Restroom Association of Malaysia (1859-05-5) QRAM 2013